Ce este arta contemporană?

Instalatia Albatross Omnibus a artistului Derek Sullivan.

Există multe dezbateri în jurul artei contemporane, atât în ceea ce privește încadrarea sa cronologică, cât și tendințele care o definesc cel mai bine. Mergând pe stricta accepțiune a termenului contemporan, arta contemporană este cea realizată de artiștii în viață. Prin convenție însă, chiar dacă artistul nu mai este în viață, atâta timp cât opera sa este menținută vie prin interesul pe care scena de artă i-l acordă (expoziții, publicații, licitații), ea poate intra tot în categoria artei contemporane.

Din punct de vedere cronologic, cele mai multe păreri specializate indică, drept perioadă limită pentru arta contemporană, anii ’60. În alte cazuri, întregul interval postbelic este asimilat artei contemporane. În ceea ce privește tehnicile și modalitățile de expresie, arta contemporană este foarte permisivă. De la cele mai tradiționale genuri artistice (desen, pictură, sculptură), la noile media (fotografie, video, artă digitală, internet) și la modalități de creație total nespecifice artelor plastice (sunetul, acțiunea, textul, arta relațională), nimic nu se exclude. În arta contemporană primează conceptul, iar artiștii folosesc modalitătile tehnice nu ca scop în sine, ci pentru a îmbrăca aceste concepte.

Dar nici factorul temporal și nici cel al modalităților de expresie nu sunt punctele-cheie pentru înțelegerea specificului artei contemporane. Elementele definitorii țin de alt registru, cel al atitudini artistului fată de realitățile cu care se confruntă, fie că o face cu subtilitate, fie radical și exhibat, artistul contemporan problematizează situații ce țin de contextul social, politic, economic, de statutul artei sau de statutul individual al artistului, de macro- și microistorie, de trăirile subiective vizavi de toate cele enumerate anterior. Funcția artei contemporane nu mai este cea de a încânta privirea, ci de a provocă mecanismele gândiri critice. Se adresează mai mult intelectului, decât simțurilor și sentimentelor, dar o face, de multe ori, cu mijloace vizuale copleșitoare.

Text extras din “Ghid de artă: introducere în arta românească.”
Maria Orosan-Telea / Editura Fundația Interart Triade / Art Encounters 2017
Copertă: Instalația Albatross Omnibus a artistului Derek Sullivan.