Navigarea pe site-ul ramaria.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

ramaria.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergenţă sau neînţelegeri între ramaria.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi Condiţiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul ramaria.ro.

Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client, prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziționa anumite Produse şi Servicii şi de a face plata acestora.

Vânzător – societatea Ramaria Online S.A, având următoarele date de identificare: sediul pe Strada Ciprian Porumbescu 32, Timișoara, Timiș, 300239

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conţinutul site-ului ramaria.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Ramaria Online şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Ramaria Online a oricare dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. ramaria.ro şi logo-ul ramaria.ro sunt mărci înregistrate ale Ramaria Online S.A.

Ramaria Online S.A poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului ramaria.ro.

Utilizarea pe ramaria.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. ramaria.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Ramaria Online S.A nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la ramaria.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, ramaria.ro fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. Ramaria Online S.A nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Ramaria Online S.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul ramaria.ro, acestea fiind puse la dispoziţia Ramaria Online S.A. de către furnizori. Informaţiile incluse pe ramaria.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Vânzătorului la adresa office[at]ramaria[.]ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a ramaria.ro. ramaria.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). ramaria.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucher-ului campaniei, nu este responsabilă pentru voucher-ele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucher-ul utilizat la achiziţie, ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar ramaria.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului ramaria.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legatură cu ramaria.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricarei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. ramaria.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă ramaria.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încat, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ramaria Online S.A. este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal .Categoriile de date personale prelucrate sunt: NUME ŞI PRENUME, NUME COMPANIE, CNP, CUI, NR. ORC, ADRESĂ/SEDIU SOCIAL, ORAȘ, STAT / JUDEȚ, COD POȘTAL, TELEFON, ADRESA DE EMAIL.Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe ramaria.ro, va primi comunicări comerciale din partea ramaria.ro doar în masura în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale, ramaria.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ramaria.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe ramaria.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a ramaria.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către ramaria.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Ramaria Online S.A.Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorarii Comenzilor.În cazul în care Clientul îşi modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către ramaria.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.ramaria.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe ramaria.ro pentru niciun fel de prejudiciu.Not keeping data: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către ramaria.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.3D Secure: 3D Secure înseamnă o noua abordare globală a autentificarii cumpărătorilor şi vânzărilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării plaţii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecarui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul ramaria.ro, Utilizatorul este obligat să foloseasca o adresă de e-mail validă. ramaria.ro poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale.7. Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului ramaria.ro sunt exprimate în Lei şi conţin T.V.A8. Comanda

Pentru a activa serviciul „Comanda cu un click”, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă cu un click. Aceste setări pot fi modificate oricând.Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisî greşit etc).ramaria.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant ramaria.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părti (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)În cazul comenzilor cu livrare din stocul propriu, confirmarea acestora se va realiza în 24-48 de ore de la înregistrarea acestora pe site.Pentru comenzile ce conţin produse cu termen de livrare mai mare de 5 zile, ne/confirmarea comenzii se va realiza în termen de maxim 5 zile de la plasarea acesteia pe site.Pentru confortul şi siguranţa Clientului, există opţiunea ca timp de 30 de minute dupa plasarea unei Comenzi de a renunţa la Comandă. Astfel, dacă Utilizatorul care a plasat o Comanda din greşeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 30 de minute dupa plasarea ei. În cazul plaţilor făcute cu cardul, suma de plată finală se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute.ramaria.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între parţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

– eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;
– neacceptarea de către banca emitenţa a cardului Clientului / a tranzacţiei;
– date incomplete sau incorecte ale Clientului;
– livrări consecutiv eşuate;
– alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar daca a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, ramaria.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot aparea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităşii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.În anumite situaţii şi pentru motive justificate, ramaria.ro îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii ramaria.ro va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.Contractul se consideră încheiat între Client şi ramaria.ro în momentul primirii de către Client de la ramaria.ro, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către ramaria.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care ramaria.ro a luat la cunoştintă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.9. Facturare – plaţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.Plata se poate face online (card bancar) sau ramburs.

Important: Este obligatoriu de informat imediat Banca în cazul în care echipamentele puse la dispoziţie de aceasta nu functionează în condiţiile stabilite. Banca va trece la soluţionarea cazului semnalat în maxim 48 de ore de la momentul primirii notificării scrise.În cazul cardurilor cu bandă magnetică, ramaria.ro se obligă să verifice identitatea fiecarui detinator de card prin solicitarea codului PIN la fiecare tranzacţie şi semnarea chitanţei POS de către acesta în dublu exemplar sau doar semnarea chitanţei POS în cazul acceptării altor carduri la POS-ul Băncii. Semnătura de pe chitanţa POS trebuie să fie aceeaşi cu cea de pe spatele cardului. În cazul în care cardul nu este semnat,ramaria.ro trebuie să solicite clientului să îşi dovedească identitatea prin documente precum: buletin, cartea de identitate pentru cetăţenii români sau paşaportul/permis de rezidenţă pentru străini, şi să ii ceară clientului să semneze cardul în faţa sa, înainte de efectuarea tranzacţiei. Semnatura trebuie să fie aceeaşi cu cea din documentul de identitate, în condiţiile în care documentul de identitate prezintă semnatura (buletin de identitate, paşaport, permis de rezidenţă pentru străini). În cazul cardurilor cu CHIP, ramaria.ro se obligă să verifice identitatea fiecarui detinator de card prin citirea CHIP-ului de către POS şi/ sau solicitarea codului PIN.În caz de suspiciune, ramaria.ro are dreptul de a solicita documentele menţionate mai sus şi, în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze tranzacţia. În astfel de situaţii, ramaria.ro se obligă să anunte imediat Banca.ramaria.ro se obligă ca, în cazul în care Banca solicită prin sistemul de plată cu cardul reţinerea acestuia, să facă tot posibilul pentru a reţine cardul, fără ca situaţia să devină periculoasă. Cardul reţinut va fi înapoiat Bancii prin completarea unui Proces Verbal.ramaria.ro se obligă ca, în cazul în care un Deţinător de card a uitat cardul în incinta punctului de vânzare, să comunice imediat telefonic acest lucru Băncii. Cardul va fi predat Băncii prin completarea unui Proces Verbal.Plata în rate nu impune un prag minim de comandă şi totodata asigură dobanda de 0% pentru client, conform contractului cu banca sa iar numarul de rate disponibil pentru această opţiune este de 3.10. Garanţia

Pentru produsele achiziţionate din magazinul online ramaria.ro se asigură garanţie în conformitate cu Certificatul de garanţie aferent fiecarui produs. Persoana juridica ce asigură garanţia este cea mentionată pe Certificatul de garanţie al produsului.Pentru a beneficia de garanţie, Clientul are următoarele obligaţii:

– produsul să fi fost cumpărat de la ramaria.ro şi folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
– să respecte instrucţiunile de folosire şi să utilizeze produsul conform instrucţiunilor impuse de producător;
– să păstreze certificatul de garanţie şi documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
– să păstreze ambalajul original şi toate accesoriile care au venit în acesta, şi să le livreze împreună cu produsul în garanţie.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanţie este cel specificat pe Certificatul de garanţie. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client.Cauze de pierdere a garanţiei:

– avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiaţii solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului;
– defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prevăzute în manualul de utilizare;
– deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului sau deterioarea marcajului cu modelul şi seria aparatului;
– inundarea, incendierea, expunerea la soare,  modificări sau intervenţii neautorizate;

ramaria.ro nu oferă garanţii Clienţilor:

– în cazul în care produsul achiziţionat nu este potrivit cerinţelor sau aşteptărilor Clienţilor;
– după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanţie produsului;
– în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienţilor sunt cele prevăzute în legislaţia în domeniu. Garanţia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.11. Livrarea

În cazul comenzilor cu ridicare personală, achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al persoanei care a înregistrat comanda.12.Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziţionate cu cupon, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin cupon este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma platită iar cuponul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.13. Politica de retur. Dreptul de retragere

13.1 Condiţii generale

ramaria.ro oferă retur gratuit pentru clienţii care notifică intenţia lor în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la ridicarea comenzii.13.1.1 Modalităţi şi termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice ramaria.ro intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail la office[at]ramaria[.]ro sau prin telefon la numărul Fix: 0356 009 266/ Mobil: 0721 527 418 sau să efectueze returul prin facilitatea de retururi on-line ce se poate găsi în contul de utilizator, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, ramaria.ro poate refuza coletul.Informaţiile necesare care trebuie furnizate ramaria.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

– data expedierii coletului;
– numărul Comenzii;
– suma de returnat;
– adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
– modalitatea de plată dorită (datele contului bancar)

13.1.2. Condiţii de returnare a produselor

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte şi împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factura, certificat de garanţie etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţa cu ramaria.ro).

13.1.3 Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate şi costul transportului achitat iniţial în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care ramaria.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.Dupa validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la data confirmării primirii returului de către ramaria.ro. După această dată cuponul îşi pierde valabilitatea.13.2 Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţă:Clientul are dreptul ca, inainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeaşi stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc.ramaria.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către ramaria.ro în ceea ce priveşte decizia de retragere din contract.ramaria.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
– furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora;
– furnizarea de Bunuri sigilate care au fost desigilate de Cumpărător;
– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

13.3 Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, ramaria.ro se obligă sa returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce priveşte decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cash -> prin restituire fizica a banilor la sediul firmei.
– pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
– pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
– Clientul va informa ramaria.ro în ceea ce priveşte intenţia sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.